Izglītības attīstības centrs Insait

zinātnē balstīti risinājumi cieņpilnai izglītībai 

Pirmsskolas un skolas izglītības posmi ir 1/5 daļa no katra cilvēka dzīves, kas ir jānodzīvo pilnīgi, cieņpilni, un ilgstpējīgi.

Izglītības attīstības un atbalsta centra “Insait” misija ir veicināt izglītības attīstību tā, lai ievērotu katra bērna tiesības apzinīgi un aktīvi piedalīties savas izglītības, vispārējās attīstības un nākotnes veidošanā, neatkarīgi no vecuma, dzimtās valodas, neirofizioloģiskās attīstības un vajadzībām.

Mēs piedāvājum risinājumus dažāda vecuma bērnu attīstībai un izglītībai, ar mērķi padarīt kvalitatīvu mācīšanos pieejamu pēc iespējas lielākam Latvijas sabiedrības pārstāvju klāstam.

Mācību programmas pirmsskolā

Jau kopš 2021. gada septembra Insait veido un piedāvā vispārattīstošās interešu izglītības programmas bērniem vecumā no 1,5 līdz 7 gadiem. Daudzi mūsu programmu "absolventi" tagad veiksmīgī mācās skolā Latvijā un ārzemēs, bet mēs esam ceļā uz mūsu mācību centra licencēšanu kā PPII (privātā pirmsskolas izglītības iestāde). 

Mūsu pamatmērķi ir:

  • pirmsskolas vecuma bērnu kvalitatīva un cieņpilna un daudzpusīga attīstība;
  • bērnu sociālā, emocionālā и estētiskā audzināšana;
  • Latvijas, kā arī citu kultūru, tradīciju un literatūru iepazīšana;
  • bērnu, kuriem Latviešu valoda nav dzimtā, veiksmīga integrēšana Latvijas sabiedrībā;
  • atbalsts bērnu dzimto valodu un kultūru attīstībā.

Mūsu komanda

Mēs esam profesionāļi pedagoģijas, psiholoģijas, fizioloģijas un lingvistikas jomā, kā arī bērnu intelektuālās un emocionālās attīstības jautājumos.
Mūsu uzdevums ir būt līdzās un sniegt atbalstu bērnam, viņa vecākiem un skolotājiem, balstoties uz zinātniski-praktiskās bāzes. Mēs palīdzam attīstīt domāšanu un mācīšanās prasmes, sniedzam “instrumentus”, ar kuru palīdzību bērni var patstāvīgi gūt jaunas zināšanas un sistematizēt iegūtās.

Mēs “nevelkam” bērnus sev līdzi – mēs esam blakus!

Katerina Kazanovska

direktore, pasniedzēja, metodisko materiālu autore

Oksana Vasiļjeva

biroja vadītāja

Ilona Stupakova

interešu izglītības pasniedzēja, mākslas skolotaja

Aļona Šubņikova

Svešvalodu pasniedzēja, aukle

Alīna Sokolova

logopēde, audzinātāja

Tetiana Butova

Pedagoga palīgs, virtuves darbiniece

Aiga Tirša

pasniedzēja, audzinātāja, topošā pasaku terapijas speciāliste (pašlaik dekrēta atvaļinājumā)

Marija Vindače

interešu izglītības pasniedzēja, Montessori speciāliste (pašlaik dekrēta atvaļinājumā)Lada Reško

Insait konsultante, logopēde, speciālā pedagoģe, metodiku autore

https://www.facebook.com/LogopedsLada/

Jūlija Brokere

Insait konsultante, psiholoģe, BEA kursu licencētā vadītāja

https://www.facebook.com/julia.brokere