Privātuma politika

SIA Insait Centrs apstrādā personas datus ar mērķi kvalitatīvi sniegt pakalpojumu, kā arī, lai attīstītu un uzlabotu pakalpojumu.

Personas datu kategorijas, kuras vāc un apstrādā:
1. Personas identifikācijas dati – vārds, uzvārds
2. Kontaktinformācija –tālruņa numurs, e-pasta adrese
3. Pakalpojuma dati – pakalpojuma nosaukums, cena, atlaide
4. Norēķinu dati – bankas konta numurs
5. Fotogrāfijas – fotogrāfijas no pasākumiem, fotogrāfijas uzņemšanas datums
6. Videoieraksti – videoieraksti no pasākuma

Fotogrāfijas un/vai bērna, viņa vecāku vai cita ģimenes locekļa videoattēli var tikt publicēti mācību centra tīmekļa vietnē, sociālajos tīklos un citos medijos vai līdzīgos ar centra saistītos resursos. Ja fotogrāfijas un/vai bērna, viņa vecāka vai cita ģimenes locekļa videoattēli tiks publiskoti tīmekļa vietnēs, tie netiks sasaistīti ar bērna, viņa vecāku vai cita ģimenes locekļa vārdu, uzvārdu. Ja Jūs, Jūsu bērns vai cits ģimenes loceklis vēlēsies viņa/viņas fotogrāfiju dzēšanu no tīmekļa vietnes, sociālajiem tīkliem un citiem medijiem, vai līdzīgiem ar centru saistītiem resursiem, no drukātā izdevuma (līdz brīdim, kad tas ir nodrukāts), Jūs varat atsaukt savu piekrišanu, sazinoties ar personas datu apstrādes pārzini – “Insait” mācību centra vadītāju Jekaterinu Kazanovsku zvanot uz +371 26420640 vai elektroniski – [email protected]