Adaptācija dārziņam pašiem mazākajiem

Ši programma ir domāta pašiem jaunākajiem musu "studentiem": bērniem vecumā no 1,5 līdz 3 gadiem.

Drošā piesaiste

Grupas pamatuzdevums - bērna (un vecāku) maiga, saudzējoša un pakāpeniska adaptācija jaunajam bērna dzīves posmam.
Audzinātāja pakāpeniski kļūst par bērna drošas piesaistes personu, un tad bērns ir gatavs palikt grupiņā jau bez vecāku klātbūtnes.

Runas un valodas attīstība

Šā vecumposma galvenais attīstības uzdevums ir bērna dzimtās runas attīstība. Tāpēc adaptācijas grupiņās bērni tiek dalīti pēc dzimtās valodas principa un ar tiem ikdienā strādā ne tikai pedagogs, bet arī logopēds, kas novēro bērna runas, kā arī bērna vispārējo attistību.

Sociālā un emocionālā attīstība

Grupas bērni pakāpeniski apgūst jaunās prasmes, kas nākotnē ļaus viņiem veiksmīgi uzsākt dārziņa gaitas:
pašapkalpošanās prasmes;
- spēle un mācības grupā, pāros, un arī individuāli
- izpratne par dienas kārtību un rutīnām

1. posms: harmoniskā vispārējā un intensīva valodas attīstība

Šīs programas ietvaros bērni vecumā no 3 līdz 5 gadiem strauji attīstās gan fiziski, gan intelektuāli. Šā posma pamatuzdevums ir palīdzēt bērnam attīstīties pilnvērtīgi un atbilstoši savām individuālajām vajadzībām un īpašībām. Bērni, kuriem latviešu valoda nav dzimtā, sāk intensīvi to apgūt gan nodarbību laikā, gan ikdienā spēlējoties viens ar otru un komunicējot ar audzinātajām.

Valodas attīstība

Pakāpeniski bērns kļūst par sabiedrības daļu. Mūsu uzdevums ir veicināt veiksmīgu latviešu valodas un kultūras apguvi bērniem, kuriem latviešu valoda nav dzimtā. Tāpēc mūsu centrā tiek plaši izmantota komunikatīvā metodika, kā arī tiek izstrādāti autentiski materiāli valodas veiksmīgai apguvei.

Brīva kustība un fiziskā attīstība

3-4 gadu vecumā bērniem ir daudz jākustās lai ķermenis attīstītos harmoniski, tādejādi veicinot arī pareizu smadzeņu attīstību.
Mūsu bērni nesēž pie galdiem: mēs veiksmīgi izmantojām brīvai kustībai paredzētu mācību vidi mūsu centrā, kā arī regulāri pastaigājamies svaigā gaisā. 

Intelektuālā attīstība

Mums ir svarīga bērnu intelektuālā attīstība, tāpēc viņiem ir brīvi pieejamas grāmatas dažādās valodās, intelektuālās un attīstošās spēles, tiek abonēti bērnu žurnāli ar visdažādākiem uzdevumiem. 
Pareizi izveidotā vide ļauj mūsu bērniem attīstīties ārpus nodarbību laikā - brīvajā spēlē izmantojot attīstību veicinošus materiālus.

2. un 3. posmi: sagatavošanās skolai

5 un 6 gadi ir vecums, kad sāk veidoties interese par mācībām, vēlme uzzināt, izpētīt. Bērni meklē atbildes uz saviem nesaskaitāmajiem jautājumiem, iemācas lasīt, skaitīt, daži sāk apgūt arī svešvalodas. 

Latviešu valodas apguve

Berniem, kuriem latviešu valoda nav dzimtā, priekšā ir svarīgs izaicinājums: apgūt latviešu valodu tik labi, lai spētu veiksmīgi tajā mācīties skolā.
Mēs esam izstrādājuši tādas mācību programmas, kuras, izmantotjot komunikatīvo, CLIL, Task-Based Learning un citas metodikas, ļauj bērniem veiksmīgi sagatavoties mācībām latviešu valodā.

Intelektuālā attīstība un prasme mācīties

Bērnu spēju mācīties nosaka kognitīvo pamatfunkciju - atmiņas, uzmanības, domāšanas - attīstība. 
Mēs veltam daudz laika šo prasmju attīstībai gan nodarbībās, gan ārpus tām.

Erudīcija un zinātkāre

Mums ir svarīgi, lai mūsu bērni nepazaudē savu dabisko interesi par mūsu pasauli. Mēs viecinam pašvadītās mācīšanās prasmju attīstību, iesaistot bērnus projektu darbos, kā arī dodoties ekskurisjās un pastaigās.
Esam ne tiks bijuši, bet arī veidojuši projektus par dažādiem muzejiem un to ekspozīcijām.

Interešu izglītības programma "Dzimtās valodas attīstība"

Monolingvāla (ar vienu dzimto valodu) bērna veiksmīgu attīstību nosaka viņa dzimtās valodas attīstība. Tāpēc, veidojot kvalitatīvas mācību programmas LAT2 apguvei pirmsskolas vecuma bērniem, mēs apzināmies, ka to efektivitāte balstās uz bērnu kognitīvo un valodas attīstību viņu dzimtajās valodās. Šobrīd dzimtās valodas attīstības kursus un programmas mēs piedāvājam krievu un ukraiņu valodās.

Valodas un domāšanas attīštība

Nodarbību laikā bērni tiek aicināti bagātināt savu vārdu krājumu, veidot garākus un sarežģītākus teikumus un frāzes, apgūst aktīvās klausīšanās prasmes, kā arī mācās lasīt un rakstīt savās dzimtajās valodās. 
Šogad ir pieejamas runas un lasītprasmju attīstības programma 3-4 un 5-6 gadu veciem bērniem, kā arī kognitīvo spēju attīstības programma krievu valodā.

Radošās nodarbības

Radošo nodarbību laikā bērni ne tikai attīsta smalko motoriku, telpisko domāšanu un emocionālo inteliģenci, bet arī attīsta dzimto runu - jo radošo procesu pavada sarunas par mūsu pasauli, par mākslu, mūziku, dabu. 
Šogad mūsu centrā notiek zīmēšanas un veidošanas no plastilīna nodarbības krievu valodā.

Bezmaksas grupa ukraiņu bērniem

Kopš 2022. gada marta katru sestdienu mūsu mācību centrā notiek bezmaksas nodarbības bērniem kuru ģimenes bija spiestas pamest Ukrainu.
Pirmsskolēni mācās ukraiņu burtus, darbojās radoši, lasa pasakas, spēlējas un svin Latvijas un Ukrainas svētkus kopā ar saviem vecākiem un mūsu fantastisko kolēģi Jaroslavu Ardašovu Ponomarenko.

Gribi iepazīt mūs tuvāk?

Mēs esam pārliecināti ka efektīva, cieņpilna, droša un ilgtspējīga bērna attīstība ir iespējama tikai tad, kad tie pieaugušie, kas ir bērnam apkārt, pilnībā uzņēmās atbildību par visu, kas notiek bērna dzīvē – gan mājās, gan izglītības iestādē. Tāda izglītība ir iespējama tikai tad, kad pieaugušie ir gatavi sadarboties, strādāt un attīstīties kopā. Izglītība notiek tad, kad tās centrā ir pats bērns un viņa labākās intereses, nevis pieaugušo ambīcijas, vēlmes, ērtība vai kas cits.

Tieši tāpēc mūsu centrs darobojās šādi:

  • Vecāki uzņemās daļu no atbildības par dialoga veidošanos bērna labākai attīstībai. Katru mēnesi vecākiem tiek piedāvāta iespēja satikties ar mums klātienē vai tiešsaistē un pārrunāt bērna attīstības jautājumus ar mūsu speciālistiem.
  • Katram bērnam, uzsākot apmācības vienā no mūsu programmām, tiek izveidota “personas lieta”, kurā tiek veiktas piezīmes par bērna attīstību, vecāku jautājumi un ierosinājumi, kā arī mūsu speciālistu novērojumi.
  • Katra bērna attīstību un progresu novēro dažādu jomu speciālisti: neirofiziologs, logopēds, psihologs, fizioterapeits. Bērnudārznieku grupiņās novērošanās notiek regulāri, bet visās citās grupiņās – pēc pedagogu pieprasījuma. Šie speciālisti sniedz konsultācijas mūsu pedagogiem, lai tie varētu veidot vēl labākās mācību programmas, ievērojot katra bērna vajadzības.
  • Pēc vajadzības, speciālisti var sniegt atgriezenisko saiti vecākiem ar mūsu starpniecību, vai uzaicināt kādu no vecākiem uz konsultāciju. Ievērot vai neievērot mūsu speciālistu ieteikumus, protams, ir katra vecākā personīga izvēle un atbildība.

Tavas vērtības sakrīt ar mūsējām? 
Tad droši piesakies iepazīšanās konsultācijai ar mūsu centra vadītāju, Katerinu Kazanovsku, aizpildot formu lejā un mēs ar Tevi obligāti sazināsimies!